Văn bản pháp luật


Quyết định 1014/QĐ-UBND-HC

Nội dung toàn văn Quyết định 1014/QĐ-UBND-HC 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Đồng Tháp
Ngày ban hành: 16/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Nghị định 65/2022/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
Ngày ban hành: 16/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 2239/QĐ-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Quyết định 2239/QĐ-BVHTTDL 2022 Hỗ trợ bảo tồn phát huy văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số
Ngày ban hành: 16/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Chỉ thị 15/CT-TTg

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-TTg 2022 giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát
Ngày ban hành: 16/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Nghị định 64/2022/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định kinh doanh lĩnh vực hàng không dân dụng
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Nghị quyết 124/NQ-CP

Nội dung toàn văn Nghị quyết 124/NQ-CP 2022 nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 1085/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 1085/QĐ-TTg 2022 rà soát thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2022/QĐ-UBND Quy chế quản lý viện trợ không hoàn lại nước ngoài Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 32/2022/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2022/QĐ-UBND Quy chế thu thập quản lý dữ liệu tài nguyên môi trường Hòa Bình
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 273/QĐ-TANDTC

Nội dung toàn văn Quyết định 273/QĐ-TANDTC 2022 thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu tạm ứng án phí
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 1887/QĐ-BTC

Nội dung toàn văn Quyết định 1887/QĐ-BTC 2022 bổ sung tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị của hệ thống Thuế
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Văn bản khác 6007/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6007/KH-UBND 2022 đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Quảng Nam
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 2976/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2976/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở Lao động Bình Định
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Văn bản khác 2693/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2693/KH-UBND 2022 thực hiện công tác rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo Hải Dương
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Văn bản khác 2086/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2086/KH-UBND 2022 truyền thông Chương trình giảm nghèo bền vững Gia Lai
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 1077/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 1077/QĐ-TTg 2022 phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 583/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 583/QĐ-UBND 2022 Kế hoạch thu thập quản lý dữ liệu tài nguyên môi trường Kon Tum
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 45/2022/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 44/2019/QĐ-UBND Thanh Hóa
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 2290/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2290/QĐ-UBND 2022 Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ Kiên Giang
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 1914/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1914/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính đo lường Sở Khoa học Tây Ninh
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định