Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5289:2006

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5289:2006 về thuỷ sản đông lạnh - Yêu cầu vệ sinh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5289:2006 về thuỷ sản đông lạnh - Yêu cầu vệ sinh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5289 : 2006

THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH – YÊU CẦU VỆ SINH

Frozen aquatic products – Hygienic requirements

Lời nói đầu

TCVN 5289 : 2006 thay thế TCVN 5289 : 1992;

TCVN 5289 : 2006 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC/F11 Thuỷ sản và các sản phẩm thuỷ sản biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

 

TCVN 5289 : 2006

THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH – YÊU CẦU VỆ SINH

Frozen aquatic products – Hygienic requirements

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các giới hạn cho phép đối với histamin, dư lượng kim loại nặng và vi sinh vật, áp dụng cho các sản phẩm thủy sản đông lạnh có nguồn gốc động vật, dùng để chế biến tiếp theo.

2. Yêu cầu vệ sinh

2.1 Giới hạn cho phép đối với hàm lượng histamin và kim loại nặng có trong sản phẩm thủy sản đông lạnh được qui định trong bảng 1

Bảng 1 – Giới hạn cho phép đối với hàm lượng histamin và kim loại nặng có trong sản phẩm thủy sản đông lạnh

Chỉ tiêu

Mức tối đa

1. Hàm lượng histamin, mg/kg

100

2. Hàm lượng asen, mg/kg

0,5

3. Hàm lượng chì (Pb), mg/kg

Động vật thân mềm

Các sản phẩm thủy sản khác

 

1,0

0,5

4. Hàm lượng thủy ngân metyl, mg/kg

Cá ăn thịt (cá mập, cá ngừ,...)

Các sản phẩm thủy sản khác

 

1,0

0,5

5. Hàm lượng cadimi (Cd), mg/kg

Giáp xác

Động vật thân mềm

 

0,1

0,5

1,0

2.2 Giới hạn cho phép đối với vi sinh vật có trong sản phẩm thủy sản đông lạnh được qui định trong bảng 2

Bảng 2 – Giới hạn cho phép đối với vi sinh vật có trong sản phẩm thủy sản đông lạnh

Tên chỉ tiêu

Mức tối đa

1. Tổng số vi sinh vật hiếu khí trong 1 g sản phẩm

106

2. Số E. Coli trong 1 g sản phẩm

102

3. Số S. aureus trong 1 g sản phẩm

102

4. Số Cl. perfringens trong 1 g sản phẩm

102

5. Số Salmonella trong 25 g sản phẩm

0

6. Số V. parahaemolyticus trong 1 g sản phẩm

102

 

Thuộc tính TCVN TCVN5289:2006

Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệu TCVN5289:2006
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/05/2006
Ngày hiệu lực ...
Ngày công báo ...
Số công báo Còn hiệu lực
Lĩnh vực Công nghệ- Thực phẩm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 tháng trước
(23/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5289:2006 về thuỷ sản đông lạnh - Yêu cầu vệ sinh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5289:1992 về tôm mực đông lạnh - Yêu cầu vi sinh do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

       Văn bản hiện thời

       Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5289:2006 về thuỷ sản đông lạnh - Yêu cầu vệ sinh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
       Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
       Số hiệu TCVN5289:2006
       Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
       Người ký ***
       Ngày ban hành 29/05/2006
       Ngày hiệu lực ...
       Ngày công báo ...
       Số công báo Còn hiệu lực
       Lĩnh vực Công nghệ- Thực phẩm
       Tình trạng hiệu lực Không xác định
       Cập nhật 3 tháng trước
       (23/11/2021)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5289:2006 về thuỷ sản đông lạnh - Yêu cầu vệ sinh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

             • 29/05/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực