TCVN


Quy chuẩn QCVN01:2022/BQP

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN01:2022/BQP
Ngày ban hành: 30/08/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 2099/QĐ-BYT

Nội dung toàn văn Quyết định 2099/QĐ-BYT 2022 chẩn đoán điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người
Ngày ban hành: 29/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Thông tư 09/2022/TT-BKHCN

Nội dung toàn văn Thông tư 09/2022/TT-BKHCN định mức thẩm định quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL chức năng nhiệm vụ Trung tâm Thi đấu thể thao tỉnh thành phố
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Thông tư 46/2022/TT-BTC

Nội dung toàn văn Thông tư 46/2022/TT-BTC quản lý kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách thực hiện giảm nghèo
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 193/QĐ-TANDTC

Nội dung toàn văn Quyết định 193/QĐ-TANDTC 2022 chế độ quản lý hồ sơ vụ án và lưu trữ trong hệ thống Tòa án
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT

Nội dung toàn văn Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
Ngày ban hành: 26/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 2832/QĐ-BNN-TCLN

Nội dung toàn văn Quyết định 2832/QĐ-BNN-TCLN 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp
Ngày ban hành: 26/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN89:2015/BGTVT/SĐ1:2022

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN89:2015/BGTVT/SĐ1:2022
Ngày ban hành: 30/06/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN71:2022/BTNMT

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN71:2022/BTNMT
Ngày ban hành: 30/06/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN70:2022/BTNMT

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN70:2022/BTNMT
Ngày ban hành: 30/06/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN01:2022/BQP

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN01:2022/BQP
Ngày ban hành: 04/04/2022
Ngày hiệu lực: 20/05/2022
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN102:2016/BTTTT/SĐ1:2022

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN102:2016/BTTTT/SĐ1:2022
Ngày ban hành: 17/02/2022
Ngày hiệu lực: 15/09/2022
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN129:2021/BTTTT

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN129:2021/BTTTT
Ngày ban hành: 31/12/2021
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN04:2021/BCA

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN04:2021/BCA
Ngày ban hành: 30/12/2021
Ngày hiệu lực: 01/03/2022
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN03:2021/BCA

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN03:2021/BCA
Ngày ban hành: 28/12/2021
Ngày hiệu lực: 28/06/2022
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN18:2021/BXD

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng
Ngày ban hành: 20/12/2021
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN02-37:2021/BNNPTNT

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-37:2021/BNNPTNT về Giống động vật thân mềm: Tu hài; nghêu/ngao; hàu; ốc hương; ngao dầu; ngao giá/ngao lụa
Ngày ban hành: 01/12/2021
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN02-36:2021/BNNPTNT

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-36:2021/BNNPTNT về Giống cá mặn, lợ
Ngày ban hành: 01/12/2021
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN02-34-2:2021/BNNPTNT

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-34-2:2021/BNNPTNT về Giống tôm nước lợ, tôm biển - Phần 2: Tôm hùm
Ngày ban hành: 01/12/2021
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
Tình trạng hiệu lực: Không xác định