Nghị quyết 43/2022: Thêm nhiều chính sách có lợi cho người dân

Mới đây, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với nhiều chính sách được người dân mong chờ.

Mới đây, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với nhiều chính sách được người dân mong chờ.

Mục lục bài viết

Giảm thuế VAT xuống 8% năm 2022

Theo Nghị quyết 43, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

+ Viễn thông, công nghệ thông tin;

+ Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm;

+ Kinh doanh bất động sản;

+ Kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất;

+ Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Như vậy, mức thuế suất thuế VAT với đa số các mặt hàng trong năm 2022 chỉ còn 8%.

Nghi quyet 43/2022
Nghị quyết 43/2022 đã chính thức giảm thuế VAT xuống 8% trong năm 2020 (Ảnh minh họa)
 

Tiếp tục miễn, giảm lãi vay với khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Tại Nghị quyết 43, Quốc hội cũng nêu rõ tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo dõi sát diễn biến kinh tế, thị trường tiền tệ để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phù hợp, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng. Chính sách này được thực hiện đến ngày 31/12/2023.

Hiện nay, theo Thông tư 14/2021/TT-NHNN việc miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được thực hiện đến ngày 30/6/2022.
 

Hỗ trợ để phục hồi doanh nghiệp

- Hỗ trợ lãi suất (2%/năm) tối đa 40 nghìn tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua;

- Cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tối đa 300 tỷ đồng.
 

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm (sử dụng khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021).

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2022 đến ngày 31/12/2023.

Trên đây là một số chính sách có lợi cho người dân, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết 43/2022. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19004580 để được hỗ trợ.