6 Luật sắp có hiệu lực và những nội dung đáng chú ý

Ngày 01/01/2021, có tới 6 Luật mới có hiệu lực thi hành, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Cùng điểm lại những Luật đó là gì và những nội dung đáng chú ý nhất.

Ngày 01/01/2021, có tới 6 Luật mới có hiệu lực thi hành, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Cùng điểm lại những Luật đó là gì và những nội dung đáng chú ý nhất.

Mục lục bài viết
  • 1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
  • 2. Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020
  • 3. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020
  • 4. Luật Phòng, chống ma túy 2021
  • 5. Luật Biên phòng Việt Nam 2020
  • 6. Luật sửa đổi Luật Thống kê năm 2021
Xem thêm

1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày 17/11/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường 2020. Theo Luật này, người dân cần lưu ý một số nội dung sau:

- Phí rác thải sinh hoạt được tính theo khối lượng, thay vì tính phí theo bình quân đầu người như hiện nay. 

Cụ thể, khoản 1 Điều 79 của Luật chỉ rõ:

1. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ sau đây:

a) Phù hợp với quy định của pháp luật về giá;

b) Dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại;

c) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại theo đúng quy định thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

Như vậy, một trong những căn cứ để tính giá rác thải sinh thải là “khối lượng” hoặc “thể tích” của rác sau khi đã được phân loại.

- Hộ gia đình không phân loại rác bị từ chối thu gom. Cụ thể, khoản 2 Điều 77 quy định:

Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng đúng bao bì quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý [...]

Như vậy, từ 01/01/2022, hộ gia đình không phân loại rác bị từ chối thu gom
 

2. Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020

- Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 đã tăng mức phạt của một số lĩnh vực, gồm:

+ Giao thông đường bộ; Phòng, chống tệ nạn xã hội tăng từ 40 triệu lên 75 triệu đồng;

+ Cơ yếu, Giáo dục; Quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia từ 50 triệu lên 75 triệu đồng;

+ Điện lực: từ 50 triệu lên 100 triệu đồng;

+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: từ 100 triệu lên 200 triệu đồng;

+ Báo chí: từ 100 triệu lên 250 triệu đồng;

+ Kinh doanh bất động sản từ 150 triệu lên 500 triệu đồng.

- Tăng thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đã tính thời hạn ra quyết định xử phạt sang ngày làm việc và tăng thời hạn xử phạt đối với trường hợp phải chuyển hồ sơ, cụ thể:

+ Đối với vụ việc thông thường thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;

+ Đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình hoặc phải xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản;

+ Đối với vụ việc thuộc trường hợp phải giải trình hoặc xác định giá trị tang vật… mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản...

luat co hieu luc tu 1/1/2022
Có đến 6 Luật có hiệu lực từ 1/1/2022 (Ảnh minh họa)
 

3. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020

- Thêm danh mục các khu vực cấm đi làm việc ở nước ngoài: Khoản 13 Điều 7 Luật này đã quy định thêm danh mục các khu vực bị cấm khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài:

+ Khu vực đang có chiến sự hoặc đang có nguy cơ xảy ra chiến sự;

+ Khu vực đang bị nhiễm xạ

+ Khu vực bị nhiễm độc;

+ Khu vực đang có dịch bệnh nguy hiểm.

- Người lao động không phải hoàn trả tiền môi giới: Luật mới đã bỏ quy định “Người lao động có trách nhiệm hoàn trả cho doanh nghiệp dịch vụ một phần hoặc toàn bộ tiền môi giới theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” tại Điều 20 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006.

Như vậy, từ năm 2022, người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ không cần hoàn trả tiền môi giới cho doanh nghiệp dịch vụ.
 

4. Luật Phòng, chống ma túy 2021

Luật này quy định 04 trường hợp phải đi cai nghiện ma túy bắt buộc từ 01/01/2022 gồm:

- Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;

- Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

- Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị do vi phạm quy định về điều trị nghiện;

- Trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện.
 

5. Luật Biên phòng Việt Nam 2020

 Ngoài các trường hợp nổ súng quân dụng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, khi thi hành nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được nổ súng quân dụng vào tàu thuyền trên biển, sông biên giới, trừ tàu thuyền của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế, tàu thuyền có chở người hoặc có con tin, để dừng tàu thuyền, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đối tượng điều khiển tàu thuyền đó tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ;

- Khi biết rõ tàu thuyền chở đối tượng phạm tội, vũ khí, vật liệu nổ trái phép, tài liệu phản động, bí mật nhà nước, ma túy, bảo vật quốc gia cố tình chạy trốn;

- Khi tàu thuyền có đối tượng đã thực hiện hành vi cướp biển, cướp có vũ trang theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, quy định của pháp luật về hình sự cố tình chạy trốn.
 

6. Luật sửa đổi Luật Thống kê năm 2021

Luật mới đã thay thế Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê 2015 bằng Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia. Phụ lục Danh mục mới có 21 nhóm với 230 chỉ tiêu.

Trên đây là 6 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và một số điểm mới đáng chú ý. Nếu vẫn còn thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline  19004580 để được hỗ trợ.