Tiếp tục giảm lệ phí cấp Căn cước gắn chip đến hết 30/6/2022

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thông tư 120 quy định có 37 khoản phí, lệ phí được giảm với mức giảm từ 10 - 50% so với quy hiện hành kể từ 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Trong đó, mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân được quy định:

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

le phi cap can cuoc cong dan gan chip nam 2022
Lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chip năm 2022 được giảm bao nhiêu? (Ảnh minh họa)
 

Như vậy, năm 2022, mức thu lệ phí cấp căn cước công dân cụ thể như sau:

STT

Loại lệ phí

Mức thu hết 30/6/2022

Mức thu từ 01/7/2022

1

Chuyển từ Chứng minh nhân dân 09 số, 12 số sang cấp thẻ CCCD

15.000

30.000

2

Đổi thẻ CCCD khi:

  • Bị hư hỏng không dùng được;
  • Thay đổi họ, tên, chữ đệm; Đặc điểm nhận dạng;
  • Xác định lại giới tính, quê quán;
  • Có sai sót về thông tin trên thẻ;
  • Khi công dân yêu cầu.

25.000

50.000

3

Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất; khi trở lại quốc tịch Việt Nam

35.000

70.000


Nếu vẫn còn vướng mắc, vui lòng liên hệ  19004580 để được hỗ trợ.