Đã có hướng dẫn tính giá thu gom rác theo khối lượng/thể tích

Theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì từ năm nay, rác thải sinh hoạt phải được phân loại đồng thời sẽ tính giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Vậy cách tính giá như thế nào?

Theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì từ năm nay, rác thải sinh hoạt phải được phân loại đồng thời sẽ tính giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Vậy cách tính giá như thế nào?

Mục lục bài viết
  • Rác thải phải được phân loại đúng nguyên tắc
  • Hướng dẫn tính giá thu gom rác theo khối lượng/thể tích
  • UBND cấp tỉnh quyết định hình thức thu giá dịch vụ thu gom rác

Rác thải phải được phân loại đúng nguyên tắc

Theo khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân được phân thành 03 loại:

1.Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tại chế;

2. Chất thải thực phẩm;

3. Chất thải rắn sinh hoạt khác.

Điều 79 Luật này cũng quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ:

- Phù hợp với quy định của pháp luật về giá

- Dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại

Bên cạnh đó, chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

Theo quy định trên, có thể thấy từ năm nay người dân phải phân loại rác và sẽ tính giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

huong dan tinh gia thu gom rac theo khoi luong
Sẽ tính giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ năm 2022. (Ảnh minh họa)
 

Hướng dẫn tính giá thu gom rác theo khối lượng/thể tích

Theo khoản 1 Điều 29 Thông tư 02/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm:

Một là giá dịch vụ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là chi phí hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải trả cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Hai là giá dịch vụ áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là chi phí mà Ủy ban nhân dân các cấp chi trả cho chủ đầu tư, cơ sở được lựa chọn theo quy định để cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Về nguyên tắc định giá dịch vụ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt được quy định tại khoản 2 Điều 29 Thông tư 02/2022 như sau:

1. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được tính theo nguyên tắc có sự bù đắp thông qua ngân sách địa phương khi rác thải phát sinh từ:

- Hộ gia đình, cá nhân

- Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng với tổng khối lượng dưới 300 kg/ngày. (theo khoản 1 Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

2. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được tính trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý đối với rác thải sinh hoạt phát sinh từ cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (khoản 2 Điều 58 Nghị định số 08/2022)

UBND cấp tỉnh quyết định hình thức thu giá dịch vụ thu gom rác

Nội dung này được quy định tại Điều 30 Thông tư 02/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Theo đó,  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ là cơ quan quyết định hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích chất thải theo một trong các trường hợp:

a) Thông qua giá bán bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt. Giá bán bao bì bao gồm giá thành sản xuất bao bì và giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

b) Thông qua thể tích thiết bị chứa đựng chất thải rắn sinh hoạt;

c) Thông qua việc cân xác định khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (đối với các cơ quan, tổ chức) hoặc các hình thức khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ lựa chọn cơ sở sản xuất và phân phối bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt thông qua hình thức đấu thầu hoặc hình thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Về bao bì phải có có quy cách, kiểu dáng, kích thước cụ thể, thể tích khác nhau theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để bảo đảm dễ dàng phân biệt với các loại bao bì thông thường khác. Mỗi loại bao bì có thể tích khác nhau tương ứng với mức giá bán khác nhau…
 

Theo Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân và việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân theo nguyên tắc phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31/12/2024.


Hieuluat vừa thông tin về hướng dẫn tính giá thu gom rác theo khối lượng. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19004580 để được hỗ trợ.

>> Từ năm 2022, không phân loại rác sẽ bị xử phạt, đúng không?