F0 cách ly tại nhà có được hưởng BHXH không?

Khi số lượng người mắc Covid-19 ngày càng tăng, nhiều địa phương đã cho phép F0 nhẹ được điều trị, cách ly tại nhà. Vậy, F0 cách ly tại nhà có được hưởng BHXH không?