Công văn 883/SYT-NVY

Nội dung toàn văn Công văn 883/SYT-NVY 2022 Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa Hồ Chí Minh

Thuộc tính Công văn 883/SYT-NVY

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 883/SYT-NVY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/01/2022
Ngày hiệu lực 28/01/2022
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 tuần trước
(11/02/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 883/SYT-NVY 2022 Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 883/SYT-NVY 2022 Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa Hồ Chí Minh
        Loại văn bản Công văn
        Số hiệu 883/SYT-NVY
        Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
        Người ký Nguyễn Anh Dũng
        Ngày ban hành 28/01/2022
        Ngày hiệu lực 28/01/2022
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lực Không xác định
        Cập nhật 2 tuần trước
        (11/02/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            • Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT mẫu hồ sơ, bệnh án
            • Quyết định 09/2008/QĐ-BXD quy chuẩn xây dựng Việt Nam “nhà ở và công trình công cộng- an toàn sinh mạng và sức khoẻ”
            • Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009
            • Thông tư 08/2010/TT-BKHCN hướng dẫn khai báo cấp giấy phép tiến công việc bức xạ
            • Luật viên chức 2010
            • Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề người hành nghề
            • Luật Quảng cáo 2012
            • Quyết định 3385/QĐ-BYT năm 2012 danh mục Vali thuốc dụng cụ cấp cứu thuốc
            • Quyết định 3671/QĐ-BYT 2012 Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn
            • Thông tư 01/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm
            • Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe
            • Thông tư 19/2013/TT-BYT quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện
            • Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn đào tạo liên tục y tế
            • Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo
            • Thông tư 43/2013/TT-BYT phân tuyến chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám chữa bệnh
            • Thông tư 07/2014/TT-BYT Quy tắc ứng xử của công viên chức người lao động làm việc tại cơ sở y tế
            • Công văn 2889/SYT-HĐQLCLKCB 2014 khuyến cáo xây dựng phác đồ điều trị khám bệnh Hồ Chí Minh
            • Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT bảo đảm an toàn bức xạ y tế
            • Thông tư 09/2014/TT-BTTTT quản lý cung cấp sử dụng thông tin trang thông tin điện tử mạng xã hội
            • Thông tư 50/2014/TT-BYT phân loại phẫu thuật thủ thuật định mức nhân lực trong ca phẫu thuật thủ thuật
            • Thông tư 07/2015/TT-BYT điều kiện áp dụng kỹ thuật phương pháp mới trong khám chữa bệnh
            • Thông tư 09/2015/TT-BYT xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm hàng hóa dịch vụ quản lý của Bộ Y tế
            • Luật an toàn vệ sinh lao động 2015
            • Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe
            • Thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề cơ sở khám bệnh chữa bệnh
            • Quyết định 5530/QĐ-BYT xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm
            • Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cơ sở sản xuất
            • Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn vệ sinh lao động
            • Nghị định 44/2016/NĐ-CP kỹ thuật an toàn lao động huấn luyện an toàn vệ sinh môi trường lao động
            • Nghị định 36/2016/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế 2016
            • Thông tư 19/2016/TT-BYT quản lý vệ sinh lao động sức khỏe người lao động
            • Nghị định 109/2016/NĐ-CP cấp chứng chỉ hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động
            • Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
            • Nghị định 104/2016/NĐ-CP hoạt động tiêm chủng
            • Quyết định 6197/QĐ-BYT hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê khoán bên ngoài tại bệnh viện 2016
            • Thông tư 233/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BTC hướng dẫn Luật giá 2016
            • Nghị định sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá 2016
            • Thông tư 41/2016/TT-BYT danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ
            • Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH danh mục máy thiết bị vật tư yêu cầu nghiêm ngặt an toàn vệ sinh lao động
            • Kế hoạch 266/KH-BYT ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám bệnh thanh toán bảo hiểm y tế 2017
            • Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược
            • Thông tư 21/2017/TT-BYT sửa đổi Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh Thông tư 43/2013/TT-BYT
            • Thông tư 22/2017/TT-BYT công bố cơ sở khám và tiêu chuẩn sức khỏe thuyền viên tàu biển Việt Nam
            • Quyết định 2429/QĐ-BYT 2017 Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học
            • Thông tư 27/2017/TT-BYT quy định tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô cứu thương
            • Thông tư 31/2017/TT-BYT Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
            • Quyết định 3421/QĐ-BYT 2017 quản lý sử dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
            • Quyết định 4041/QĐ-BYT 2017 tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc bán thuốc kê đơn 2017 2020
            • Thông tư 38/2017/TT-BYT danh mục bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vắc xin sinh phẩm y tế bắt buộc
            • Thông tư 51/2017/TT-BYT hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ
            • Thông tư 53/2017/TT-BYT thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế
            • Thông tư 52/2017/TT-BYT đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
            • Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
            • Công văn 102/CNTT-YTĐTI 2018 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh
            • Thông tư 16/2018/TT-BYT quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh
            • Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 22/2017/TT-BYT tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên
            • Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYT kê đơn thuốc điều trị ngoại trú
            • Thông tư 13/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT an toàn bức xạ
            • Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc Bộ Y tế
            • Thông tư 34/2018/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 104/2016/NĐ-CP về hoạt động tiêm chủng
            • Thông tư 36/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc nguyên liệu làm thuốc
            • Quyết định 7482/QĐ-BYT 2018 Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật
            • Thông tư 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh
            • Thông tư 44/2018/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc cổ truyền thuốc dược liệu
            • Thông tư 49/2018/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám chữa bệnh
            • Thông tư 46/2018/TT-BYT sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử
            • Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
            • Thông tư 35/2019/TT-BYT phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám chữa bệnh
            • Luật số 72/2020/QH14 Bảo vệ môi trường
            • Quyết định 4999/QĐ-BYT 2020 Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19
            • Quyết định 5188/QĐ-BYT 2020 phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám chữa bệnh
            • Công văn 5335/SYT-NVY 2021 sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám tại đơn vị Hồ Chí Minh
            • Nghị định 98/2021/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế
            • Thông tư 20/2021/TT-BYT quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
            • Quyết định 5833/QĐ-BYT 2021 Tiêu chí đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm SAR CoV 2

            Văn bản hợp nhất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 883/SYT-NVY 2022 Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa Hồ Chí Minh

             • 28/01/2022

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/01/2022

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực