Công văn 5104/VPCP-CN

Nội dung toàn văn Công văn 5104/VPCP-CN 2022 thu phí theo hình thức điện tử không dừng

Nội dung toàn văn Công văn 5104/VPCP-CN 2022 thu phí theo hình thức điện tử không dừng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5104/VPCP-CN
V/v thu phí theo hình thức điện tử không dừng

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại văn bản đề ngày 04 tháng 8 năm 2022 về báo cáo tọa đàm "Thu phí không dng - Quyền lợi và trách nhiệm" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu xem xét kiến nghị của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại văn bản nêu trên để có phương án xử lý phù hợp (bản chụp kèm theo).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê V
ăn Thành;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
TGĐ Cổng TTĐT, Vụ TH;
-
Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 5104/VPCP-CN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5104/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/08/2022
Ngày hiệu lực ...
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 tuần trước
(13/08/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5104/VPCP-CN 2022 thu phí theo hình thức điện tử không dừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5104/VPCP-CN 2022 thu phí theo hình thức điện tử không dừng
        Loại văn bản Công văn
        Số hiệu 5104/VPCP-CN
        Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
        Người ký Nguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành 11/08/2022
        Ngày hiệu lực ...
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lực Không xác định
        Cập nhật 3 tuần trước
        (13/08/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5104/VPCP-CN 2022 thu phí theo hình thức điện tử không dừng

              • 11/08/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực