Công văn 3786/TCT-KK

Nội dung toàn văn Công văn 3786/TCT-KK 2022 V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất 2021

Nội dung toàn văn Công văn 3786/TCT-KK 2022 V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất 2021


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3786/TCT-KK
V/v công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2021

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ban biên tập Thời báo tài chính;
- Ban biên tập Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính đối với việc xác định và công khai Danh sách xếp hạng 1000 doanh nghiệp nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam (gọi tắt là V1000), Tổng cục Thuế kính chuyn Quý báo Danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nht trong năm 2021 để thực hiện công khai (Danh sách đính kèm).

1. Các tiêu chí xác định Danh sách xếp hạng V1000 doanh nghiệp đóng thuế TNDN lớn nhất trong năm 2021, cụ thể:

- Doanh nghiệp được lựa chọn đưa vào danh sách xếp hạng bao gồm: doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN.

- Mức nộp thuế TNDN: là tổng số tiền thuế TNDN doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước trong năm 2021. Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc (được cấp mã số thuế đơn vị trực thuộc 13 số) thì bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

2. Các nội dung công khai

Danh sách 1000 doanh nghiệp có số thuế TNDN đã nộp trong năm 2021 gm các thông tin:

- Số xếp hạng theo thứ tự số thuế TNDN đã nộp trong năm từ cao xung thấp;

- Mã số thuế của doanh nghiệp;

- Tên doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tạp chí Thuế (để công khai);
- Vụ TTHT (để công khai trên Website TCT);
- Lưu: VT, KK(3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

DANH SÁCH

1.000 DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ TNDN LỚN NHẤT TRONG NĂM 2021
(Kèm theo công văn số 3786/TCT-KK ngày 13/10/2022)

STT

Mã số thuế

Tên NNT

1

0100109106

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

2

0100112437

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

3

0305320043

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH

4

0100230800

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

5

0100111948

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

6

2500150543

CÔNG TY HONDA VIỆT NAM

7

3600224423

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM

8

0100233583

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

9

0106205215

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GIA LÂM

10

0100686174

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

11

4601124536

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN

12

0300588569

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

13

0100283873

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

14

0300831132

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM

15

3600609543

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG LONG HƯNG

16

0100150619

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

17

2300325764

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM

18

0301452948

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

19

3500102710

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

20

0100681592

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

21

0303217354

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

22

0305173688

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI SƠN

23

0800384651

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT HẢI DƯƠNG

24

0100233488

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM

25

0301103908

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

26

0300608092

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

27

0102744865

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

28

1800278630

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CPHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

29

0101864535

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THT

30

0300852005

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI C PHN PHƯƠNG ĐÔNG

31

0100142907

CÔNG TY TNHH HITACHI ASTEMO HÀ NỘI

32

0102671977

CÔNG TY CỔ PHN VINHOMES

33

0200124891

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI C PHN HÀNG HI VIỆT NAM

34

2500150335

CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

35

0101992921

TNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VN NHÀ NƯỚC - CÔNG TY TNHH

36

2300852009

CÔNG TY TNHH SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM

37

0300762150

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

38

6300048638

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

39

0102935813

CÔNG TY CỔ PHẦN CHNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

40

0300816663

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM

41

0108530845

CÔNG TY C PHN TWIN - PEAKS

42

5700555260

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ PHƯƠNG ĐÔNG

43

0101395308

CÔNG TY C PHN TẬP ĐOÀN ECOPARK

44

1100439762

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI

45

0301851276

ng ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Việt Nam

46

3603449739

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA DONA

47

0301840443

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam

48

0313055543

CÔNG TY TNHH ĐIỆN T SAMSUNG HCMC CE COMPLEX

49

0301876168

CÔNG TY TNHH BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HEINEKEN VIỆT NAM

50

0101579263

CÔNG TY TNHH HOYA GLASS DISK VIỆT NAM

51

0200253985

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHN ĐÔNG NAM Á

52

0105924224

CÔNG TY TNHH BT ĐỘNG SN NEWVISION

53

0100686209

TNG CÔNG TY VIN THÔNG MOBIFONE

54

0303493756

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

55

0312137063

CÔNG TY TNHH BAY WATER

56

3500102414

Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro

57

3700381324

CÔNG TY C PHN TẬP ĐOÀN HOA SEN

58

3502208399

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

59

0309103635

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

60

0100507058

CÔNG TY CỔ PHẦN DIANA UNICHARM

61

0313329515

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH THÀNH PHỐ ĐẾ VƯƠNG

62

0301955155

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

63

0301930337

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

64

0300583659

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

65

3600359484

CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM

66

0101778163

CÔNG TY C PHN VIN THÔNG FPT

67

0311638525

TNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

68

0300872315

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI C PHN NAM Á

69

0302270531

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

70

0600082558

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG HÀ NỘI

71

0300808687

CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM

72

3700424923

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP MASAN

73

3600852146

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT RENZE

74

5700100256

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

75

0101517122

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM

76

2500150617

CÔNG TY TNHH HITACHI ASTEMO VĨNH PHÚC

77

0102065366

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

78

3500410112-001

Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cphần - Công ty Đường ống Khí Na

79

2700919392

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM

80

0302980690

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ

81

1000214123

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN BITEXCO

82

0106869738

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIN THÔNG

83

0302017440

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

84

0301232798

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM)

85

0312110142

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ - 756 SÀI GÒN

86

0301412222

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH (TÊN CŨ: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NÔNG THÔN AN BÌNH)

87

3700145020

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP

88

3400432095

CÔNG TY CỔ PHẦN HUỲNH GIA HUY

89

2300297891

CÔNG TY TNHH FUNING PRECISION COMPONENT

90

0301438936

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

91

3600235305

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

92

2500288968

CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM

93

0500469512

CÔNG TY C PHN VICOSTONE

94

0300828098

CÔNG TY TNHH COATS PHONG PHÚ

95

3603277021

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HYOSUNG ĐỒNG NAI

96

2300680991

CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM

97

5100232451

CÔNG TY CPHẦN NĂNG LƯỢNG BITEXCO

98

1300937370

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MAY VIỆT THÀNH

99

0100684378

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH)

100

0102743068

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

101

3600890952

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HYOSUNG VIỆT NAM

102

0301179079

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI C PHN XUT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

103

5700103433

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SN XUT HẠ LONG

104

0102180545

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC

105

3901166775

CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)

106

0102276173

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

107

3700303206

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

108

3603449753

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ WATERFRONT DONA

109

0305299779

CÔNG TY C PHN CHNG KHOÁN BN VIỆT

110

0201311397

CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG

111

3300382362

CÔNG TY SCAVI HU

112

0310139770

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM)

113

0303165480

TNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHT DU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN

114

0101013679

Công Ty TNHH Phát Triển Khu Đô Thị Nam Thăng Long

115

0101452549

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO

116

0302910950

Công Ty CPhần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

117

3500889304

CÔNG TY TNHH KINH DOANH NÔNG SẢN VIỆT NAM

118

3700255880

CÔNG TY C PHN TÔN ĐÔNG Á

119

0307672788

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIM HỮU HN MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM

120

0301387752

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT

121

0100598873

CÔNG TY TNHH NG THÉP HOÀ PHÁT

122

0100105616

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

123

0300695803

CÔNG TY TNHH CASTROL BP PETCO

124

0312545104

CÔNG TY TNHH EXPEDITORS VIỆT NAM

125

4300205943

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

126

3600777989

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP CAO SU CHÍNH TÂN VIỆT NAM

127

0300792451

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VIT NAM

128

0313510827

CÔNG TY TNHH APPLE VIỆT NAM

129

3500103859

CÔNG TY TNHH HÓA CHT AGC VIỆT NAM

130

3600994616

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA

131

0102524651

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

132

0100108173

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP

133

0300733752

NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA

134

0106250673

CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH VINCOM RETAIL

135

2700236999

CÔNG TY CP - TẬP ĐOÀN THAIGROUP

136

0100114515

CÔNG TY TNHH ĐIỆN STANLEY VIỆT NAM

137

3700477019

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

138

0300521758

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

139

3700667933

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ORION VINA

140

0303140574

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN

141

0305268812

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

142

3600244645

CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM

143

3600942720

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ĐẠI PHƯỚC

144

2700668614

CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM

145

0103617147

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

146

0304638933

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ NOVA

147

0302177966

TNG CÔNG TY IDICO - CTCP

148

1700460501

CÔNG TY TNHH BIM KIÊN GIANG

149

0301236665

CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU VIỆT NAM

150

0400101394

TNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIN TRUNG

151

0105850244

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

152

0102641429

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

153

3700937241

CÔNG TY TNHH KNGHỆ G HOA NÉT

154

3500410112

ZARUBEZHNEFT PIPELINES VIETNAM B.V.

155

0102274553

CÔNG TY CỔ PHẦN BITEXCO

156

3600508640

CÔNG TY LIÊN DOANH THUC LÁ BAT-VINATABA

157

3700717246

CÔNG TY CỔ PHẦN VRG KHI HOÀN

158

3702398806

CÔNG TY C PHN ĐẦU TƯ CON CƯNG

159

0303576603

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

160

0102599872

CÔNG TY TNHH GAMUDA LAND VIỆT NAM

161

0310713219

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẠI QUANG MINH

162

0312658789

CÔNG TY TNHH KUEHNE + NAGEL

163

0900302927

CÔNG TY TNHH HOYA GLASS DISK VIỆT NAM II

164

3700229030

CÔNG TY TNHH Ô TÔ MITSUBISHI VIỆT NAM

165

0300507182

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN X S KIN THIẾT THÀNH PHỐ H CHÍ MINH

166

0304990133

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HD SAISON

167

0303845969

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

168

0100514947

TP ĐOÀN GELEXIMCO - CÔNG TY CP

169

4300378569

CÔNG TY C PHN LỌC HÓA DU BÌNH SƠN

170

5800452036

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

171

0313382212

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CAPITALAND - THIÊN ĐỨC

172

0312898068

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SAPHIRE

173

3600758658

Liên Hiệp HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Tổng Hợp ĐN

174

3600517557

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG NGHIỆP FORMOSA

175

3901064759

CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM

176

1701900730

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI PHÚ QUỐC

177

3600261626

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

178

5700101468

TNG CÔNG TY ĐÔNG BC

179

0104979904

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

180

2900325526

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BC Á

181

0105402531

Tng công ty bảo hiểm PVI

182

3600233178

CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM

183

3700521162

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG

184

3701091716

CÔNG TY TNHH DE HEUS

185

3700805566

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT.

186

3600695207

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP T.A VIỆT NAM

187

1700197787

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG

188

0301129367

TỔNG CÔNG TY CP NƯỚC SÀI GÒN - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

189

0301175691

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP. HCHÍ MINH

190

0305819280

CÔNG TY TNHH ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC QUC TBERJAYA VIỆT NAM

191

0302861742

CÔNG TY CỔ PHẦN THGIỚI S

192

2700793446

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TCG

193

0101210878

CÔNG TY TNHH DENSO VIỆT NAM

194

3600266046

CÔNG TY CỔ PHẦN TKG TAEKWANG VINA

195

3502349777

LIÊN DANH TPSK-THẦU CHÍNH THI CÔNG GÓI THU A1-XD NM OLEFINS VÀ CÁC CV CÓ LIÊN QUAN

196

0315985784

CÔNG TY TNHH MSD HH VIỆT NAM

197

0302986886

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VẬN TẢI EVERGREEN (VIỆT NAM)

198

0305036635

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHÀ RỒNG

199

0100779693

CÔNG TY CỔ PHẦN TP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

200

3000420169

CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II

201

0300604002

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG

202

0500463609

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUC T

203

0900629369

CÔNG TY TNHH THÉP HÒA PHÁT HƯNG YÊN

204

0305389969

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

205

0302963695

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á

206

3602545493

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐT XANH

207

0100103087

TNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

208

0102576064

CÔNG TY CỔ PHN CHỨNG KHOÁN VIX

209

0309133615

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMUDA LAND (HCMC)

210

3600244035

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI

211

0100100417

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

212

1100589373

CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD

213

2200269805

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

214

1700110137

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN X S KIN THIT KIÊN GIANG

215

0104297034

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

216

2400373024

CÔNG TY TNHH FUHONG PRECISION COMPONENT (BẮC GIANG)

217

2400735683

CÔNG TY TNHH VINA SOLAR TECHNOLOGY

218

0102409426

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL

219

0305707643

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CU DHL (VIỆT NAM)

220

3300100586

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

221

0500581627

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUỐC TẾ VIỆT NAM

222

0107565644

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐU TƯ XÂY DỰNG XUÂN ĐNH

223

0101930530

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

224

0313813892

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÚ HƯNG THÁI

225

1500411257

CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN

226

0301219010

NGÂN HÀNG BANGKOK ĐẠI CHÚNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

227

0100113381

CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM

228

3700906187

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NG THÉP HÒA PHÁT BÌNH DƯƠNG.

229

3700229344

CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM

230

5800000230

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN X S KIN THIẾT LÂM ĐNG

231

2100114477

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN X S KIN THIẾT TỈNH TRÀ VINH

232

2700827046

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM

233

0100114441

CÔNG TY TNHH HITACHI ENERGY VIỆT NAM

234

3700236687

CÔNG TY TNHH RED BULL (VIỆT NAM)

235

2700271520

CÔNG TY TNHH LONG SƠN

236

2900601487

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM

237

0104264818

CÔNG TY TNHH PHÂN PHI SYNNEX FPT

238

0400470419

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU

239

3600239719

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM

240

0313146864

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIN NHÀ G HOMES

241

4601141771

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS VIỆT NAM

242

5701384498

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AES MÔNG DƯƠNG

243

0305269823

CÔNG TY TNHH SCHENKER VIỆT NAM

244

2500175548

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JAPFA COMFEED VIỆT NAM

245

3600234534

CÔNG TY CỔ PHN VIỆT - PHÁP SN XUT THỨC ĂN GIA SÚC

246

0300741922

CÔNG TY TNHH ĐIỆN T SAMSUNG VINA

247

0108313992

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ APEX (VIỆT NAM)

248

3603027663

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HN TERUMO BCT VIỆT NAM

249

1500176902

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH VĨNH LONG

250

0303097752

CÔNG TY C PHN PHÁT TRIỂN ĐÔ TH SÀI GÒN TÂY BC

251

3603205323

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 6A

252

3500774906

CÔNG TY TNHH CNG QUC T SP-PSA

253

3700230043

CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM

254

3800809412

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP LÀNG SEN VIT NAM

255

0107619360

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN WOORI VIỆT NAM

256

5701723020

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI HẠ LONG

257

0301215249

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT

258

0106393583

Công ty cphần chứng khoán MB

259

0100774342

CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM

260

3600265726

CÔNG TY TNHH GIÀY ĐNG NAI VIỆT VINH.

261

0100931299

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

262

0310474190

CÔNG TY TNHH BRENNTAG VIỆT NAM

263

1100592721

CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

264

0302169193

CÔNG TY TNHH ĐẠI HỌC RMIT VIT NAM

265

5700101210

CÔNG TY TNHH SN XUT BỘT M VIMAFLOUR

266

0401847636

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH VƯỢNG PHÁT

267

1400112623

CÔNG TY CP VĨNH HOÀN

268

0313018164

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KIM PHÁT

269

0100779573

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

270

0312519827

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÀNH PHÚC

271

3600299669

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI

272

3500101107

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

273

0302205268

CÔNG TY TNHH TN TRƯỜNG

274

2300678819

CÔNG TY TNHH DREAMTECH VIỆT NAM

275

0100103866

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

276

0312358626

CÔNG TY TNHH TRƯỚC SÔNG TML (VIỆT NAM)

277

0105747310 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HẢI ĐĂNG

278

2500213190

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM 1

279

0309069208

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HERBALIFE VIỆT NAM

280

3601010551

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NƯỚC GIẢI KHÁT CROWN ĐỒNG NAI

281

3600248720

CÔNG TY CAO SU KENDA (VIỆT NAM)

282

0401590324

CÔNG TY TNHH NG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NNG

283

3500410112-002

Perenco Vietnam AS

284

1100105784

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIT LONG AN

285

3301559929

CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM HUẾ

286

0312627283

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH VINA-BAT

287

3700149547

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN X S KIN THIẾT BÌNH DƯƠNG.

288

1300107549

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIT BN TRE

289

0101824243

CÔNG TY TNHH PANASONIC VIỆT NAM

290

0302309845

CÔNG TY TNHH CAO PHONG

291

0107349019

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HU HẠN MB SHINSEI

292

0316040344

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BT ĐỘNG SẢN MV VIỆT NAM

293

0301548336

Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh

294

0101567589

Đài Truyền hình Việt Nam

295

0101248046

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

296

3600255100

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YKK VIỆT NAM

297

0104316625

NGÂN HÀNG INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

298

3700230075

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM-SINGAPORE

299

0800006882

CÔNG TY TNHH FORD VIỆT NAM

300

0302030508

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

301

3900244438

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIN THIT TÂY NINH

302

0108872976

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MIỀN BẮC

303

0106891557

CÔNG TY TNHH METROPOLIS HÀ NỘI

304

3700238204

CÔNG TY TNHH BASF VIỆT NAM

305

3600450091

CÔNG TY TNHH HENKEL ADHESIVE TECHNOLOGIES VIT NAM

306

1600190393

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG

307

2400816526

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LENS VIỆT NAM

308

0106873188

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG

309

3600259465

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG  NAI

310

0302737671

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STELLAPHARM

311

3600665280

CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA

312

3702150298

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT

313

0302743192

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

314

0100112148

NGÂN HÀNG MIZUHO BANK, LTD.- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

315

1500171982

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG

316

3700795332

CÔNG TY TNHH EAST WEST INDUSTRIES VIỆT NAM

317

1101887340

CÔNG TY CỔ PHẦN SOUTHGATE

318

2901738808

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN MB

319

0312912428

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC LỘC PHÁT

320

0313861247

CÔNG TY TNHH CHANEL VIỆT NAM

321

2000266927

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU

322

3702621123

CÔNG TY TNHH DKSH PHARMA VIỆT NAM

323

0101773581

CÔNG TY TNHH MEDICON

324

2300103521

CÔNG TY TNHH AIR LIQUIDE VIỆT NAM

325

3602958772

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VELMAR

326

3700687873

CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM

327

0101794983

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TAM SƠN

328

0300709284

CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ VIỆT NAM

329

0300782774

CÔNG TY TNHH SANOFI-AVENTIS VIỆT NAM

330

3700256179

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP VAS AN HƯNG TƯỜNG

331

0305066125

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

332

2300416524

CÔNG TY TNHH HÀ NỘI SEOWONINTECH

333

0102324187

Công ty cổ phần chứng khoán FPT

334

0101526991

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

335

0313956643

CÔNG TY TNHH CAPITALAND THANH NIÊN

336

0301238969

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH CROWN SÀI GÒN

337

0500559149

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TOÀN CẦU GTC

338

3700147532

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

339

0302065148

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM)

340

3600248368

CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ HÓA CHẤT TPC VINA

341

5300299830

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI

342

0301446422

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

343

0100150577

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM (TÊN CŨ: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

344

0100114522

CÔNG TY TNHH KIMBERLY-CLARK VIỆT NAM

345

0104160054

CÔNG TY CỔ PHẦN STAVIAN HÓA CHT

346

2200108572

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN X S KIN THIẾT SÓC TRĂNG

347

1200665148

CÔNG TY TNHH TONG WEI VIỆT NAM

348

0100107370

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

349

0300951119

TNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ H CHÍ MINH TNHH

350

3501382588

CÔNG TY CỔ PHẦN CHINA STEEL & NIPPON STEEL VIỆT NAM

351

1800156801

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

352

0106825508

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

353

3603295006

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ AMATA LONG THÀNH

354

0100112733

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PUBLIC VIỆT NAM

355

0106181807

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

356

0305601319

CÔNG TY C PHN THUẬN HI

357

3501473524

CÔNG TY TNHH CNG QUỐC T TÂN CẢNG - CÁI MÉP

358

5700101362

CÔNG TY TNHH CALOFIC

359

1400103996

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP

360

0103003387

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KIẾN HƯNG

361

0101219535

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN LẠC

362

0801137599

CÔNG TY TNHH VSIP HẢI DƯƠNG

363

4300345073

CÔNG TY TNHH DOOSAN ENERBILITY VIỆT NAM

364

0301881016

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ KHANG PHÚC

365

1200100236

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIN THIT TIỀN GIANG

366

0304734965

CÔNG TY C PHN CHỨNG KHOÁN RNG VIỆT

367

0101442678

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM

368

1600192619

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

369

0800385380

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÒA PHÁT

370

0302181666

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUT KINH DOANH XUT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

371

0304946247

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

372

0300100037

TNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ĐƯỢC CHUYN ĐI TỪ TNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀ

373

2300370164

CÔNG TY TNHH VSIP BẮC NINH

374

0800288475

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ORIENTAL SPORTS VIETNAM

375

0313826813

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH

376

1900135322

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIN THIT BẠC LIÊU

377

3800100062

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG

378

3700306630

CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM

379

0800342877

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM

380

3600477110

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SYNGENTA VIỆT NAM

381

0401414671

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIN TRUNG

382

0100100015

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MVIỆT BC TKV - CTCP

383

0302588518

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH LAND

384

0200236845

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG HI PHÒNG

385

0311609355

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

386

2300328130

CÔNG TY TNHH QUN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG QUC TJUSDA VIỆT NAM

387

0304918352

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHT Á CHÂU

388

4000779880

CÔNG TY TNHH PHÂN PHI THACO AUTO

389

0304324655

Công Ty CPhần Tập Đoàn Trung Nguyên

390

0800296853

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIN PHẢ LẠI

391

0301909173

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN

392

0800981880

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ POYUN VIỆT NAM

393

0310805269

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

394

3700145694

CÔNG TY C PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

395

0310655599

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH KỸ THUẬT GING KHOAN PV DRILLING VÀ BAKER HUGHES

396

3500101650

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

397

1100598642

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM

398

0400585547

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ

399

0400101531

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NNG

400

3700520987

CÔNG TY TNHH XƯỞNG GIẤY CHÁNH DƯƠNG

401

3500774367

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM-VŨNG TÀU

402

0105324298

CÔNG TY TNHH MARUBENI-ITOCHU STEEL VIỆT NAM

403

3700148737

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH

404

0304198827

NGÂN HÀNG SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

405

0304046704

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES VIỆT NAM

406

0101225306

CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM

407

0102595740

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

408

0301329486

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY

409

3400182328

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH BIN PHAN THIẾT

410

0102183722

Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp

411

0600333307

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HNG

412

0301378892

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT

413

0200115417

Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam

414

0101003060

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOAN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

415

0104753865

TNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

416

0100100745

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1

417

0102617088

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ

418

0108336478

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VN VÀ KINH DOANH BT ĐỘNG SẢN TCO

419

0304738328

CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ CHAILEASE

420

0300788409

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 3M VIỆT NAM

421

5701613691

CÔNG TY TRÁCH NHIM HỮU HẠN KHOA HỌC KỸ THUẬT NGÂN LONG

422

0314269770

CÔNG TY CỔ PHẦN AN GIA PHÚ THỊNH

423

3500106761

CÔNG TY TNHH THÉP VINA KYOEI

424

3901157636

CÔNG TY TNHH BROTEX (VIỆT NAM)

425

0102003419

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BT ĐỘNG SN CRV

426

0302598643

NGÂN HÀNG TNHH CTBC - CHI NHÁNH THÀNH PHHỒ CHÍ MINH

427

0105281799

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

428

3700549827

CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM

429

4001115346

CÔNG TY CPHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN

430

4500607784

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ ĐM NẠI

431

3600691629

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSCO VST

432

4100258793

CÔNG TY C PHN CNG QUY NHƠN

433

3600663685

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONGJIN TEXTILE VINA

434

2300775795

CÔNG TY TNHH GOERTEK VINA

435

3700146377

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU DẦU TIẾNG

436

0104403571

CÔNG TY TNHH KGL VIỆT NAM

437

4201826587

Công ty IHI Corporation

438

5800921584

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOA SEN

439

0200134811

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG

440

0311022133

Công Ty TNHH Air Cargo Logistics Việt Nam

441

2901792107

CÔNG TY TNHH VSIP NGH AN

442

0104128565

CÔNG TY TNHH HỆ THNG THÔNG TIN FPT

443

0200109445

Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa Phú Lâm

444

0300381564

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIN VIỆT NAM

445

0106746133

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - GIẢNG VÕ

446

0200681370

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng

447

2300519248

CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDI VIỆT NAM

448

0101601092

CÔNG TY TNHH PHN MM FPT

449

0700619589

CÔNG TY TNHH NUMBER ONE HÀ NAM

450

0311967720

CÔNG TY TNHH CEVA LOGISTICS (VIỆT NAM)

451

0311114017

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEW IMAGE VIỆT NAM

452

0600327800

CÔNG TY TNHH YOUNGONE NAM ĐỊNH

453

4400116704

CÔNG TY C PHN PYMEPHARCO

454

0315158696

CÔNG TY TNHH ASTRAZENECA VIỆT NAM

455

5700434869

CÔNG TY CỔ PHN NHIỆT ĐIỆN QUNG NINH

456

2001012298

CÔNG TY CỔ PHN PHÂN BÓN DU KHÍ CÀ MAU

457

0100110447

Tng công ty CP tái bảo him Quốc Gia Việt Nam

458

0100102608

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

459

0312608890

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NGỌC VIỄN ĐÔNG

460

0200117005

Công ty Cổ phn Cáp điện và Hệ thống LS - Vina

461

2700872578

CÔNG TY C PHN DỊCH VỤ VÀ HẠ TNG Ô TÔ THÀNH CÔNG

462

0303548370

CÔNG TY C PHN GIÁO DỤC QUỐC TVIỆT ÚC

463

0305795054

TỔNG CÔNG TY DU VIỆT NAM - CÔNG TY CPHẦN

464

0200438947

CÔNG TY TNHH YAZAKI HẢI PHÒNG VIỆT NAM

465

3700255457

CÔNG TY TNHH ÁC QUY GS VIỆT NAM

466

0300710064

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VINA COSMO

467

0300559649

CÔNG TY TNHH LUKS LAND (VIT NAM)

468

0700576529

CÔNG TY CP XI MĂNG XUÂN THÀNH

469

0101566031

CÔNG TY C PHN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HOÀNG THÀNH

470

0104883913

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HỒ TÂY

471

0101533886

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

472

1101920291

CÔNG TY TNHH KINH DOANH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN THUẬN THÀNH

473

0100110768

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

474

2500213948

CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ

475

0303738780

CÔNG TY C PHN TẬP ĐOÀN KIM TÍN

476

0300942001

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

477

0102100740

Trường đại học FPT

478

0201900610

CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM

479

3600254227

CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM

480

1800157562

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIN THIẾT CẦN THƠ

481

4400740038

CÔNG TY CP ĐU TƯ HI THẠCH B.O.T

482

3700232756

CÔNG TY TNHH PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM

483

0303600888

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

484

0800291164

CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI

485

2400409721

CÔNG TY TNHH HOSIDEN VIỆT NAM (BẮC GIANG)

486

4601129358

CÔNG TY TNHH HANSOL ELECTRONICS VIỆT NAM

487

2400803196

CÔNG TY TNHH HÒA PHÚ INVEST

488

0500570960

CÔNG TY CỔ PHẦN STYLE STONE

489

0400485408

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MABUCHI MOTOR ĐÀ NNG

490

0100114025

CÔNG TY SGS VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

491

0303721875

CÔNG TY TNHH KINTETSU WORLD EXPRESS VIT NAM

492

0104154332

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

493

1400116233

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DU PETROLIMEX

494

3800100168

Công ty TNHH một thành viên Cao Su Bình Long

495

0303168097

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MSD ANIMAL HEALTH VIỆT NAM

496

5300100276

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN APATIT VIỆT NAM

497

3600244282

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM

498

0200850702

Công ty TNHH VSIP Hải Phòng

499

0300420157

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

500

2500254567

CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM

501

0102114648

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

502

3500785873

CÔNG TY TNHH CS WIND VIỆT NAM

503

2400644933

CÔNG TY TNHH FUHUA

504

3400176331

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN X SKIẾN THIT TỈNH BÌNH THUẬN

505

3800311306

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

506

0101125340

CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM

507

2400349624

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - BẮC GIANG

508

0306151768

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN

509

3701668513

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA C SKYVENUE

510

0304998686

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHI KHÍ THP ÁP DU KHÍ VIỆT NAM

511

0300602679

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUC LÁ SÀI GÒN

512

3700698272

CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)

513

3700748131

CÔNG TY CPHẦN GAN CƯỜNG

514

2300324866

CÔNG TY TNHH NCC VIỆT NAM

515

0800288411

CÔNG TY TNHH SUMIDENSO VIỆT NAM

516

0303885305

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

517

0101936701

CÔNG TY TNHH YUSEN LOGISTICS (VIỆT NAM)

518

2500223223

DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM

519

3600259560

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

520

3700969927

CÔNG TY TNHH VIET NAM K.K. PLASTIC

521

2300272632

CÔNG TY TNHH MPT SOLUTION (VIỆT NAM)

522

0100109120

Cục đăng kim Việt nam

523

3700482964

CÔNG TY TNHH AVERY DENNISON RIS VIỆT NAM

524

5701732829

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NGÂN HÀ

525

3500444601

CÔNG TY C PHN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA VŨNG TÀU

526

0102655453

CÔNG TY TNHH HONDA TRADING VIỆT NAM

527

0100283802

CÔNG TY C PHN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

528

0900233014

CÔNG TY TNHH THÉP CÁN NGUỘI HOÀ PHÁT

529

0400101323

CÔNG TY C PHN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NNG

530

0313450007

CÔNG TY C PHN CON CƯNG

531

1100814572

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHM AN LONG

532

2802383456

CÔNG TY C PHN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES

533

0302203609

Bệnh Viện Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

534

0311876512

CÔNG TY TNHH WAN HAI VIỆT NAM

535

0300741143

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

536

0101742382

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BC HÀ

537

0900622596

CÔNG TY TNHH SEWS-COMPONENTS VIỆT NAM

538

3800100513

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC

539

0304155005

CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM

540

0107795944

CÔNG TY CỔ PHN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

541

0107645480

CÔNG TY TNHH LOTTE PROPER TIES HÀ NỘI

542

3600899948

CÔNG TY C PHN SONADEZI CHÂU ĐỨC

543

0310128472

CÔNG TY TNHH KEPPEL LAND WATCO -II

544

3800100376

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐNG PHÚ

545

0313390735

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BA SON

546

3700230036

CÔNG TY TNHH YAZAKI EDS VIỆT NAM

547

0102385623

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội

548

0305045911

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYN FPT

549

6000346337

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN OLAM VIỆT NAM

550

0314232322

CÔNG TY TNHH VIET AIR CONSOL

551

0102806367

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

552

3702715438

CÔNG TY TNHH BTMJR INVESTMENT

553

0101436307

CÔNG TY C PHN HÓA DU QUÂN ĐỘI

554

0315003043

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ

555

2300105790

CÔNG TY C PHN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

556

0200167782

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

557

0102068494

CÔNG TY TNHH LOUIS VUITTON VIỆT NAM

558

1700568431

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐU TƯ PHÚ CƯỜNG KIÊN GIANG

559

0102182292

CÔNG TY CỔ PHẦN GII PHÁP THANH TOÁN VIT NAM

560

4101491062

CÔNG TY TNHH LINKFARM

561

0305458683

CÔNG TY C PHN DCH V TRC TUYN CNG ĐỒNG VIỆT

562

0102384108

CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM

563

0315304731

CÔNG TY TNHH UNIQLO VIỆT NAM

564

3500881545

Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam

565

0305078321

Cty Luật TNHH Quc Tế Việt Nam (VILAF-Hồng Đc)

566

2300235006

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á

567

0500414658

CÔNG TY TNHH SƠN ĐÔNG

568

0100106225

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

569

3700756534

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ GVIỆT

570

0301471355

CÔNG TY TNHH NIDEC TOSOK (VIỆT NAM)

571

0101513294

CÔNG TY TNHH Q.NET

572

0301666989

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÀI GÒN - KYMDAN

573

0301442989

CÔNG TY C PHN UNIBEN

574

1402054046

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH BÌNH ĐỒNG THÁP

575

3600492775

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONA PACIFIC VIỆT NAM

576

2500173773

CÔNG TY C PHN PRIME - VĨNH PHÚC

577

3600432744

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LC ĐỒNG NAI

578

2500152396

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOYOTA BOSHOKU HÀ NỘI

579

2500554602

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG VĨNH PHÚC

580

0700242558

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FRIESLANDCAMPINA HÀ NAM

581

0100774631

Tng công ty cphần bảo him bưu điện

582

0304239914

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

583

0400101972

CÔNG TY C PHN CẢNG ĐÀ NNG

584

0300783746

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THUẬN

585

3700777421

CÔNG TY TNHH GIY KRAFT VINA

586

0106459393

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

587

3502269994

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÉP MIỀN NAM - VNSTEEL

588

0303213215

CÔNG TY CỔ PHẦN F.A

589

0303482440

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG

590

3700337163

CÔNG TY TNHH UCHIYAMA VIỆT NAM

591

0304413344

NGÂN HÀNG MIZUHO BANK, LTD. - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

592

2300233993

TNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC- CTCP

593

0104093672

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

594

0100108656

CÔNG TY C PHN TRAPHACO

595

0200511481

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

596

3700413826

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIN BÌNH DƯƠNG.

597

3700233125

CÔNG TY TNHH PROCTER & GAMBLE ĐÔNG DƯƠNG

598

0900277558

CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM

599

0302727641

CÔNG TY TNHH SIEMENS

600

4100259236

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

601

0303579474

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐU TƯ ĐỊA C NO VA

602

1101752826

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI C.H. ROBINSON VIỆT NAM

603

3600524089

CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

604

0306033041

CÔNG TY TNHH PANALPIN A WORLD TRANSPORT VIỆT NAM

605

0304750798

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CHEM QU CU

606

0300762016

CÔNG TY CỔ PHẦN SUN WAH PROPERTIES (VIỆT NAM)

607

0200117929

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

608

3603632357

CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG JINHEOUNG VINA

609

2000393273

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

610

3700579772

CÔNG TY TNHH HA SAN - DERMAPHARM (TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH HA SAN)

611

3500382994

CÔNG TY TNHH XÂY DNG ĐÔNG NAM

612

0105935096

CÔNG TY TNHH CHRISTIAN DIOR VIỆT NAM

613

0301224370

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU HỒNG

614

0305482862

CÔNG TY C PHN DỊCH VỤ PHÂN PHI TNG HỢP DẦU KHÍ

615

2500150631

CÔNG TY TNHH CAO SU INOUE VIỆT NAM

616

5701751758

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DNG CÔNG NGHIỆP OLYMPIA

617

3702150604

CÔNG TY TNHH PANASONIC ELECTRIC WORKS VIỆT NAM

618

3700262165

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WIPRO CONSUMER CARE VIỆT NAM

619

1500402407

CÔNG TY CP SẢN XUT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH LONG

620

3700150020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHM Á CHÂU

621

0303443233

CÔNG TY CPHẦN XÂY DNG COTECCONS

622

0101399461

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

623

5700562451

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT THUẬN

624

3800426402

CÔNG TY CỔ PHẦN G MDF VRG DONGWHA

625

3502289045

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHO VẬN PTL

626

0303216590

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NAM KHANG

627

0300509849

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN PHÚ

628

3500786179

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

629

3702068452

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

630

0300631398

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BOULEVARD COMPLEX

631

0306069908

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH TOYOTA VIỆT NAM

632

0101640729

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

633

3500405747

CÔNG TY TNHH CH BIN BỘT MỲ MÊ KÔNG

634

0310947231

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUTECH

635

3500766119

CÔNG TY TNHH POLYSTYRENE VIỆT NAM

636

0305371707

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

637

0100106232

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIN HẠ TNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

638

3502368699

CÔNG TY POSCO E&C - GÓI THẦU A2 DA THỢP HÓA DẦU MIỀN NAM VIỆT NAM

639

0900227074

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TNG KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT HƯNG YÊN

640

0108453005

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN EMIC

641

0101088272

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

642

0102289856

CÔNG TY TNHH L’OREAL VIỆT NAM

643

0500589150

CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT

644

0103818809

CÔNG TY CỔ PHẦN VN TI VÀ XP DỠ HẢI AN

645

3600718503

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH

646

4100562786

CÔNG TY CP THY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH

647

0301020722

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH

648

0800345691

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÔNG Á

649

1600220016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LP AN GIANG

650

0303191931

CÔNG TY TNHH XÂY DNG VÀ KINH DOANH NHÀ ĐIỀN PHÚC THÀNH

651

4000108321

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUNG NAM

652

0302176553

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUANG MƯỜI

653

0500574676

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

654

0102995749

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

655

0200804174

Công ty TNHH Chế tạo máy Hongyuan Hải Phòng Việt Nam

656

0310634373

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HỒ CHÍ MINH

657

0301224067

NGÂN HÀNG MUFG BANK, LTD. - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

658

0300737411

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÀI GÒN PRECISION

659

0300842952

NGÂN HÀNG BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ H CHÍ MINH

660

0302505776

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT

661

3701858627

CÔNG TY TNHH TAKIGAWA VIT NAM

662

3600679607

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FORMOSA TAFFETA ĐNG NAI

663

0103024796

NGÂN HÀNG SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

664

0101496024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TÂY BC

665

0312443416

NGÂN HÀNG CITIBANK, N.A., CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

666

0100773892

CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM

667

2500427717

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DKT VINA

668

0301446260

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIN NAM

669

0106328665

CÔNG TY TNHH OMRON VIỆT NAM

670

0600264117

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

671

3901164390

CÔNG TY TNHH YOUNG IL VIỆT NAM

672

0101858281

CÔNG TY TNHH FCC VIỆT NAM

673

2901788319

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN NGHỆ AN

674

2300323220

CÔNG TY TNHH INTOPS VIỆT NAM

675

3600245631

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHM QUỐC T

676

0305747212

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA C HIM LAM

677

3701729269

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VAS TUỆ MINH

678

0100111761

TẬP ĐOÀN BO VIỆT

679

0900178525

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH ĐÔ MIỀN BẮC

680

2700280638

CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI NINH BÌNH

681

0100915699

CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

682

0101160306

CÔNG TY CỔ PHẦN BT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

683

0200130239

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

684

3700313821

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DÂN ÔN

685

0108674237

CÔNG TY CỔ PHẦN VINGROUP INVESTMENT VIỆT NAM

686

3600241066

CÔNG TY TNHH MITSUBA VIỆT NAM

687

0801300608

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIN HÒA PHÁT

688

3700621209

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

689

0500141369

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG TIN M1

690

0313095786

CÔNG TY TNHH WORLDON (VIỆT NAM)

691

0309533564

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G

692

3501499635

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA - PHƯƠNG ĐÔNG

693

3900365922

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG FICO TÂY NINH

694

0104394599

CÔNG TY C PHN BẤT ĐỘNG SẢN DU KHÍ VIỆT NAM - SSG

695

2400401881

CÔNG TY TNHH NICHIRIN VIỆT NAM

696

0316097446

CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA

697

0301450108

CÔNG TY C PHN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)

698

0900690187

CÔNG TY TNHH HITACHI ASTEMO HƯNG YÊN

699

0500447004

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HI PHÁT

700

0301888974

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

701

0304995318

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC T PHONG PHÚ

702

3701007993

CÔNG TY TNHH KUBOTA VIỆT NAM

703

0100101114

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHHÀ NỘI

704

3900405685

CÔNG TY TNHH SN PHM NGŨ KIM HAILIANG (VIỆT NAM)

705

3700878740

CÔNG TY TNHH VÁN GHÉP SUDIMA

706

3901163615

CÔNG TY TNHH HAO JIAO VIỆT NAM

707

4201550586

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAM RANH

708

0302991607

Cty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

709

3700696204

CÔNG TY TNHH ASIA PACKAGING INDUSTRIES VIỆT NAM

710

0313844756

CÔNG TY TNHH DOW CHEMICAL VIỆT NAM

711

0107854413

CÔNG TY TNHH SUNKYUNG ENC VINA

712

0900219059

CÔNG TY TNHH SẢN XUT PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY VIỆT NAM

713

0101382443

CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM

714

3400573917

CÔNG TY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN

715

2600304973

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PALDO VINA

716

2700674142

CÔNG TY TNHH KÍNH NỔI HẠ LONG - CFG

717

0302487781

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUC TẾ DẠY BNG TIẾNG ANH

718

5100232444

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN AN THÔNG

719

0105783686

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO

720

0306095778

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN PHONG

721

0800004797

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH

722

0309132587

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XA LỘ HÀ NỘI

723

2700824888

CÔNG TY C PHN HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI

724

0303474425

CÔNG TY TNHH VIETNAM LAND SSG

725

2800232620

CÔNG TY C PHN XI MĂNG BỈM SƠN

726

0101370014

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CITICOM

727

1800545163

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HẬU GIANG

728

4100259564

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIT BỊ Y TBÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

729

0312586686

CÔNG TY C PHN HƯNG PHÚ INVEST

730

0102359006

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NIKKEN INTERNATIONAL ASIA

731

3700786602

CÔNG TY TNHH SUPOR VIỆT NAM

732

0500232898

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH CROWN HÀ NỘI

733

0200600678

CÔNG TY TNHH TOYODA GOSEI HẢI PHÒNG

734

3600922403

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI CSGT VIỆT NAM

735

3800100270

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU LỘC NINH

736

0102121331

Công ty cổ phần chứng khoán Everest

737

3700358942

CÔNG TY TNHH KURABE INDUSTRIAL (VIỆT NAM)

738

0312984687

CÔNG TY TNHH M&R FORWARDING

739

0900729691

CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ SCHLEMMER VIỆT NAM

740

2300935456

CÔNG TY TNHH SUMIKA ELECTRONIC MATERIALS VIỆT NAM

741

4300692077

CÔNG TY TNHH VSIP QUẢNG NGÃI

742

3600265571

CÔNG TY TNHH POU CHEN VIỆT NAM.

743

0305515934

Trường Đại Học Kinh tế - Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh

744

0305475110

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

745

3700422115

CÔNG TY TNHH RK RESOURCES

746

3002201839

LD Doosan-Samsung-Thu THCV TK MS trang thiết bị XD cho DA NMNĐ Vũng Áng II tại TX Kỳ Anh T. Hà Tĩnh

747

0200110200

CÔNG TY XI MĂNG CHINFON

748

0100112797

CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG XE MÁY-Ô TÔ GOSHI- THĂNG LONG

749

2300344326

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN DABACO

750

4400398336

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SEMCO PHÚ YÊN

751

2400790081

CÔNG TY TNHH VINA CELL TECHNOLOGY

752

0100111472

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIN LÃM VIỆT NAM

753

0101417985

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LẠC HNG

754

0100917664

NGÂN HÀNG KEB HANA - CHI NHÁNH HÀ NỘI

755

0303191508

CÔNG TY TNHH AVERY DENNISON (VIỆT NAM)

756

2400351817

CÔNG TY CP MAY XUT KHU HÀ PHONG

757

0301401799

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÚ Y TÂN TIN

758

0100831110

CÔNG TY TNHH ELECTROLUX VIỆT NAM

759

2901939952

CÔNG TY TNHH OLECO - NQ

760

5400240083

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUÂN CẦU

761

0302035390

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALWAYS

762

0300608568

CÔNG TY TRÁCH NHIM HỮU HẠN SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM)

763

0104794967

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC

764

4600305723

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

765

0301444263

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

766

0300831291

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ

767

0101243150

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

768

3500801878

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP SMC

769

0300584356

Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam

770

2100308539

CÔNG TY TNHH GIÀY DA MỸ PHONG

771

0301437499

CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM

772

0104831030

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

773

3801068943

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN CẦN ĐƠN

774

2400289171

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HÀ BẮC

775

0304227309

CÔNG TY TNHH NIDEC VIỆT NAM CORPORATION

776

0100157406

CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)

777

4100457421

CÔNG TY TRÁCH NHIM HỮU HẠN PHÚ HIỆP

778

0303107954

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT HƯƠNG

779

0315524092

CÔNG TY TRÁCH NHIM HỮU HẠN SOFI SOLUTIONS

780

0300610408

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

781

2300544798

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ YUTO VIỆT NAM

782

1400384433

CÔNG TY CP DƯỢC PHM IMEXPHARM

783

0101751475

CÔNG TY TNHH DAIBIRU CSB

784

1101389698

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC CÁT TƯỜNG

785

3700711974

CÔNG TY TNHH SONOVA OPERATIONS CENTER VIỆT NAM

786

0100233223

CÔNG TY CỔ PHN TẬP ĐOÀN T&T

787

0303527596

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

788

0305271533

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ PHÚ QUỐC

789

0700769376

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN III TỈNH HÀ NAM

790

0100385089

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT THE ONE

791

3502333463

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI PHÍA NAM

792

0100106151

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI

793

0304814339

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

794

0304806560

CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ THAO UY TÍN

795

0401328052

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ FPT ĐÀ NNG

796

0305140259

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM

797

0106116237

CÔNG TY TNHH MITSUI KINZOKU CATALYSTS VIỆT NAM

798

3900242832

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

799

3600275107

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

800

3700548196

CÔNG TY TNHH CHEN TAI (VIỆT NAM)

801

0302249586

CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)

802

4600100155

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

803

3603453728

CÔNG TY TNHH LOTTE CHEMICAL VIỆT NAM

804

3700630436

CÔNG TY TNHH II-VI VIỆT NAM

805

0900182899

CÔNG TY TNHH TAEYANG VIỆT NAM

806

0300399360

CÔNG TY C PHN KIM KHÍ THÀNH PH H CHÍ MINH - VNSTEEL

807

0311380280

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY DỰNG HANDONG

808

3700636149

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL MATERIALS TECHNOLOGY

809

0100956399

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

810

3600334200

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

811

3600939069

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN OLYMPUS VIT NAM

812

0200826844

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

813

2300319961

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TENMA VIỆT NAM

814

0107397372

CÔNG TY C PHN TẬP ĐOÀN SUNSHINE

815

0100105380

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

816

0310156617

CÔNG TY TNHH BÁCH PHÚ THỊNH

817

0305456774

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC BÌNH

818

0310665300

CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO

819

3500871096

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - CÁI MÉP

820

3700747000

CÔNG TY TNHH LP KUMHO VIỆT NAM

821

3702241403

CÔNG TY TNHH GO-PAK VIỆT NAM

822

0101335193

Tổng công ty CP bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

823

2300755090

CÔNG TY TNHH JWORLD VINA

824

2801157817

CÔNG TY TNHH SAKURAI VIỆT NAM

825

3500429480

CÔNG TY TNHH INTERFLOUR VIỆT NAM

826

6300034360

Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam

827

0101329672

CÔNG TY TNHH HAL VIỆT NAM

828

3701642642

CÔNG TY TNHH EMIVEST FEEDMILL VIỆT NAM

829

0108890206

CÔNG TY TNHH SUNGROW POWER (VIỆT NAM)

830

0104128702

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHUỆ GIANG

831

0313532348

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẮC ÂU

832

4201829034

Công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co.,Ltd

833

0312775997

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀNG ANH

834

0100114272

CÔNG TY LIÊN DOANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HINO MOTORS VIỆT NAM

835

0101570013

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam

836

0308418304

CÔNG TY TNHH THÉP KIM QUỐC

837

0305481900

NGÂN HÀNG INDUSTRIAL BANK OF KOREA - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

838

3700696469

CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC VÀ BAO BÌ MAXIM VIỆT NAM

839

0302199864

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ

840

3500877517

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THE FOREST CITY

841

3700722616

Công Ty TNHH Tpr Việt Nam

842

2500212976

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME - TIN PHONG

843

0100106063

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

844

3603556963

CÔNG TY TNHH LARK SMART LOGISTICS ĐỒNG NAI (VIỆT NAM)

845

0315531029

CÔNG TY TNHH NOVARTIS VIỆT NAM

846

3700319679

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GM BẠCH MÃ (VIỆT NAM)

847

3500614363

CÔNG TY TNHH NS BLUESCOPE VIỆT NAM

848

0107751760

CÔNG TY CỔ PHẦN H2H HÀ NỘI

849

0108582794

CÔNG TY C PHN VIETMEDICAL - PHÂN PHỐI

850

0301310125

Trường Đại Học Hoa Sen

851

3700239769

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

852

0305367563

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HU HẠN CHỨNG KHOÁN MAYBANK

853

4500562149

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ MŨI DINH

854

0305951338

CÔNG TY TNHH SHIPCO TRANSPORT VIỆT NAM

855

0401487912

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAO BÌ NƯỚC GIẢI KHÁT CROWN ĐÀ NNG

856

3702642596

CÔNG TY C PHN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN

857

3700611458

CÔNG TY C PHN NASTEC VIỆT NAM

858

0301470104

Ngân Hàng Mega International Commercial Bank Co..Ltd - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

859

3700605006

CÔNG TY TNHH FES (VIỆT NAM)

860

0101245486

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

861

0302866490

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VIỄN SƠN

862

0101839264

CÔNG TY LIÊN DOANH THÁP NGÂN HÀNG ĐU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

863

3701921332

CÔNG TY TNHH BAOSTEEL CAN MAKING (VIỆT NAM)

864

0901095455

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC T

865

0107490572

CÔNG TY CPHẦN KINH DOANH F88

866

0201655535

Công ty TNHH Vận tải Container Hải An

867

0201147203

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO Á D.C

868

0100100054

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

869

0900851331

CÔNG TY TNHH YOUNGONE HƯNG YÊN

870

3701108085

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM Á CHÂU III

871

3600495818

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG BIÊN HÒA

872

0900251447

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG MIỀN BC VIỆT NAM

873

1200526842

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

874

0105294741

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIN XÂY DNG VIỆT NAM KIẾN HƯNG

875

0106088300

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIBERIAN HEALTH QUỐC TẾ

876

0100106338

TNG CÔNG TY XÂY DNG HÀ NỘI-CTCP

877

2500214652

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME - ĐẠI VIỆT

878

0300479714

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

879

1100601422

CÔNG TY TNHH HẢI SƠN

880

0316172372

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT DIỆU PHÚC

881

0305244593

CÔNG TY TNHH AGILITY

882

0300405462

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN C QUY MIN NAM

883

1100793386

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN PHƯỚC THẠNH

884

0100942205

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT NHỰA

885

3603119522

CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM

886

3500781205

CÔNG TY TNHH VARD VŨNG TÀU

887

0101047075

CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

888

1101817375

CÔNG TY TNHH MT THÀNH VIÊN ỐNG THÉP NAM KIM

889

0309587030

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOÀN VIỆT

890

0302765541

Công Ty TNHH Bảo Hiểm SamSung Vina

891

3600897316

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

892

3700367915

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU BĂNG KEO NITTO DENKO (VIỆT NAM)

893

3700373482

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT RƯỢU GOLDEN SPIRITS (VIỆT NAM)

894

4201826153

Công ty TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION Nhật Bản

895

0102973336

Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam

896

0102264763

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND PLAZA HÀ NỘI

897

0315270088

CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIỆT NAM

898

0105993965

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SĐIỆN TOÁN VIỆT NAM

899

0106814873

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ

900

4200485207

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHATOCO

901

0301466450

CÔNG TY LIÊN DOANH CAO ỐC SÀI GÒN METROPOLITAN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

902

3600786729

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LOVETEX INDUSTRIAL VIỆT NAM

903

4200644489

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCN

904

4300793861

CÔNG TY C PHN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUT

905

0400503777

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN - ĐÀ NẴNG

906

4200241296

CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU HYUNDAI - VIỆT NAM

907

3702013478

CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU

908

2500243163

CÔNG TY TNHH NIDEC SANKYO VIỆT NAM (HÀ NỘI)

909

3700720496

CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAM

910

0311014654

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI TOÀN CẦU HELLMANN (VIỆT NAM)

911

0104567918

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THÁI

912

0200788973

Công ty Cphần Khu công nghiệp Hải Phòng

913

3603312212

CÔNG TY TNHH INZI VINA

914

0100112620

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

915

0100114064

CÔNG TY TNHH B.BRAUN VIỆT NAM

916

0101777547

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI

917

0302241107

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TAISUN VIỆT NAM

918

0303742875

CÔNG TY LIÊN DOANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIETCOMBANK-BONDAY-BENTHANH

919

1400460395

CÔNG TY CP XUT NHẬP KHU Y T DOMESCO

920

3600334112

CÔNG TY C PHN CẢNG ĐNG NAI

921

4600100003

CÔNG TY C PHN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

922

0309875328

CÔNG TY TNHH KINH DOANH LP XE BRIDGESTONE VIỆT NAM

923

2500260507

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUT NHẬP KHU PRIME

924

0101406077

CÔNG TY TNHH NOBLE (VIỆT NAM)

925

0304276507

Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM

926

0305477911

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

927

3700763669

CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAM

928

0106738943

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MỸ ĐÌNH

929

3600676902

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAO BÌ VIỆT LONG

930

3700492666

CÔNG TY C PHN LOGISTICS U&I

931

0101759594

CÔNG TY TNHH SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES (VIỆT NAM)

932

3600659583

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG ĐNG NAI VIỆT NAM.

933

0300808221

CÔNG TY LIÊN DOANH BIO-PHARMACHEMIE

934

0301466073

CÔNG TY C PHN ĐU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG

935

0301836687

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAIHO

936

0106319364

NGÂN HÀNG CÔNG NGHIỆP HÀN QUC - CHI NHÁNH HÀ NỘI

937

2400398371

CÔNG TY TNHH HABOK

938

0101360104

CÔNG TY CPHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC

939

0700759219

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN HÀ NAM

940

0302660700

CÔNG TY C PHN DỊCH VỤ & KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH R.E.E

941

0302902205

CÔNG TY C PHN ĐẠI PHÚ LỘC

942

0101752006

CÔNG TY TNHH SAKURA HONG MING VIỆT NAM

943

0108868070

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐƯỜNG KHÔNG RNG VIỄN ĐÔNG

944

0302560110

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC ( ĐƯỢC CHUYỂN THỂ TỪ XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 26, DOANH NGHIỆP N

945

0401383222

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MINH PHƯƠNG THỊNH

946

3502369036

Công ty Hyundai Engineering Co.,Ltd Hàn Quốc-Thầu chính Gói thầu G-Dán Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam VN

947

0313596380

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHU BẮC THỦ THIÊM

948

1300358260

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BN TRE

949

3700848665

CÔNG TY CPHẦN SETIABECAMEX

950

2300787303

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN S-MAC VINA

951

3700573562

CÔNG TY TNHH INTER WOOD VIT NAM

952

0500551830

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO VIỆT NAM

953

0302229420

CÔNG TY C PHN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM

954

0302327629

CÔNG TY CỔ PHẦN KHTRÙNG VIỆT NAM

955

0100112571

Công ty bảo hiểm liên hiệp

956

0300105356

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

957

0800304247

CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN Ô TÔ SUMIDEN VIỆT NAM

958

2600107284

CÔNG TY CỔ PHẦN GIY VIỆT TRÌ

959

0200597457

CÔNG TY TNHH TOYOTA BOSHOKU HẢI PHÒNG

960

0100956381

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ DỊCH VỤ SIÊU THỊ BIG C THĂNG LONG

961

4500644930

CÔNG TY CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP SHANXI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO.,LTD

962

5000217354

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH HƯNG

963

5901160199

Công ty China Energy Engineering Group Shanxi Electric Power Engineering Co .LTD

964

4200636590

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐƯỜNG BIÊN HÒA - NINH HÒA

965

0800345772

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ UMC VIỆT NAM

966

0303134482

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA LỢI

967

3600807993

CÔNG TY TNHH UPL VIỆT NAM

968

0303608319

CÔNG TY TNHH KUKBO VINA

969

0312422832

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TAIPEI FUBON - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

970

1801099881

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PROCONCO CẦN THƠ

971

0302215724

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM

972

0310671135

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

973

0301064832

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH CƯỜNG

974

3801201560

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP DDK VIỆT NAM

975

2300690887

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUSHAN TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

976

0100100449

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHT

977

2802205478

CÔNG TY TNHH GIY ALENA VIỆT NAM

978

0801225485

CÔNG TY CPHẦN KHU CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CAO AN PHÁT

979

2800464741

CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN

980

0303522206

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

981

0105763048

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂY ĐÔ

982

0100516045

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VĨNH XUÂN

983

0303498754

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

984

0101431355

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIT NAM

985

3600240707

CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR VIỆT NAM

986

6400282913

CÔNG TY TNHH GREENFARM ASIA

987

0311132506

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

988

0107638980

CÔNG TY C PHN ALS SDS

989

0101437389

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ - VIỆT ĐỨC

990

0106364977

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER SE

991

0101234974

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC

992

5700328162

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VN DU LỊCH MAI QUYN

993

5000127580

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÓA CHẤT 13

994

3700346954

CÔNG TY TNHH SHERWIN-WILLIAMS (VIỆT NAM)

995

0304184969

Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Việt Nam

996

3702149479

CÔNG TY TNHH LẬP VĂN

997

4600285900

CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM

998

0303185504

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

999

0100365621

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI

1000

0107520795

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ MB AGEAS

 

Thuộc tính Công văn 3786/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3786/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/10/2022
Ngày hiệu lực ...
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3786/TCT-KK 2022 V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3786/TCT-KK 2022 V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất 2021
        Loại văn bản Công văn
        Số hiệu 3786/TCT-KK
        Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
        Người ký Phi Vân Tuấn
        Ngày ban hành 13/10/2022
        Ngày hiệu lực ...
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lực Không xác định
        Cập nhật 2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3786/TCT-KK 2022 V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất 2021

              • 13/10/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực