Công điện 10/CĐ-BKHĐT

Nội dung toàn văn Công điện 10/CĐ-BKHĐT 2022 hoàn thiện thủ tục đầu tư phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

Nội dung toàn văn Công điện 10/CĐ-BKHĐT 2022 hoàn thiện thủ tục đầu tư phục hồi và phát triển kinh tế xã hội


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC KHẨN TRƯƠNG HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ điện:

 

- Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Y tế;
- Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Tiền Giang, Đồng Nai, Yên Bái, Bình Dương, Long An, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Thành phố Đà Nng, Hòa Bình, Tuyên Quang, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Cà Mau, Hưng Yên, Thành phố Cn Thơ, Bình Phước, Kiên Giang.

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các thông báo của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 và số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều văn bản gửi các bộ, cơ quan trung ương, địa phương để hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn của Chương trình theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (trước ngày 30/8/2022).

Tuy nhiên, cập nhật đến ngày 17/10/2022 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công vẫn còn 50 dự án của Bộ Y tế và 22 địa phương chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định (chưa có chủ trương đầu tư hoặc chủ trương đầu tư chưa đúng quy định, chưa phù hợp với các Thông báo của Thủ tướng Chính phủ); 01 dự án chưa xác định cơ quan chủ quản đầu tư1. Ngày 6/10/2022, Chính phủ đã có Nghị quyết số 130/NQ-CP yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn của Chương trình, Bộ Y tế xây dựng phương án phân bổ số vốn còn lại thuộc lĩnh vực y tế của Chương trình trong thời gian sớm nhất.

Để đảm bảo tiến độ báo cáo theo đúng yêu cầu của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các nội dung sau:

- Hoàn thành thủ tục đầu tư (phê duyệt chủ trương đầu tư) đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn theo đúng quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và bằng văn bản trước ngày 25 tháng 10 năm 2022.

- Bộ Y tế khẩn trương xây dựng phương án phân bổ số vốn còn lại thuộc lĩnh vực y tế của Chương trình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để thông báo danh mục và mức vốn cho các bộ, cơ quan trung ương làm cơ sở hoàn thiện thủ tục đầu tư.

- Các địa phương Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang, Thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai: Trên cơ sở thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về mức vốn bố trí cho từng dự án thành phần của 04 dự án đường cao tốc1, khẩn trương đề xuất kế hoạch vốn của Chương trình cho từng dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn của Chương trình cho từng địa phương.

Đây là nguồn vốn rất quan trọng, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc quyết liệt triển khai các nội dung nêu trên, chịu trách nhiệm toàn trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trong trường hợp chậm trễ hoặc không thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó TTg Lê Minh Khái (để báo cáo);
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- S
KH&ĐT các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ: KTĐP&
LT; LĐVX; KCHT&ĐT; KHGD;
- Lưu VT, Vụ TH.
 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 1 Dự án Nâng cấp Km 18-Km80, Quốc lộ 4B

1 (i) Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; (ii) Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; (iii) Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; (iv) Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CĐ-BKHĐT

Loại văn bản Công điện
Số hiệu 10/CĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực ...
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 giờ trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công điện 10/CĐ-BKHĐT 2022 hoàn thiện thủ tục đầu tư phục hồi và phát triển kinh tế xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 10/CĐ-BKHĐT 2022 hoàn thiện thủ tục đầu tư phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
        Loại văn bản Công điện
        Số hiệu 10/CĐ-BKHĐT
        Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người ký Nguyễn Chí Dũng
        Ngày ban hành 17/10/2022
        Ngày hiệu lực ...
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lực Không xác định
        Cập nhật 2 giờ trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Lịch sử hiệu lực Công điện 10/CĐ-BKHĐT 2022 hoàn thiện thủ tục đầu tư phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

              • 17/10/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực