Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 01/2022

Từ tháng 01/2022, chính sách mới về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, điều chỉnh giá xăng dầu, tăng mức phạt vi phạm giao thông…sẽ bắt đầu có hiệu lực.