Các trường hợp cho vay lãi nặng bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Tại Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP có hướng dẫn việc xét xử vụ án hình sự về Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các trường hợp cho vay lãi nặng bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Tại Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP có hướng dẫn việc xét xử vụ án hình sự về Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Mục lục bài viết
  • Thế nào là cho vay lãi nặng?
  • Xử lý cho vay lãi nặng theo nguyên tắc nào?
  • Cho vay lãi nặng bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nào?

Thế nào là cho vay lãi nặng?

Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP quy định:

1. “Cho vay lãi nặng” là trường hợp bên cho vay cho bên vay vay tiền với mức lãi suất gấp 05 lần trở lên mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự như sau: lãi suất vay do các bên thỏa thuận và không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Trường hợp cho vay bằng tài sản không phải là tiền thì khi giải quyết phải quy đổi giá trị tài sản đó thành tiền tại thời điểm chuyển giao tài sản vay.

Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 01 cũng nêu định nghĩa về “thu lợi bất chính”: Đó là số tiền lãi vượt quá mức lãi suất vay cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự và các khoản thu trái pháp luật khác của người vay.

Trường hợp thu lợi bất chính là tài sản không phải là tiền thì phải được quy đổi thành tiền tại thời điểm chuyển giao tài sản vay.

Các trường hợp cho vay lãi nặng bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Các trường hợp cho vay lãi nặng bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Xử lý cho vay lãi nặng theo nguyên tắc nào?

Điều 3 Nghị quyết 01/2021 khi xử lý phạm tội cho vay lãi nặng cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, cần xem xét áp dụng nghiêm khắc hình phạt tiền là hình phạt chính đối với người thực hiện hành vi phạm tội.

Trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, hoạt động dưới hình thức băng, ổ nhóm thì xem xét áp dụng hình phạt tù là hình phạt chính. Trường hợp hình phạt chính được áp dụng không phải hình phạt tiền thì phải xem xét áp dụng nghiêm khắc hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

Việc xử lý vật, tiền liên quan trực tiếp đến tội này sẽ được xử lý theo hai hướng quy định tại Điều 5:

1. Tịch thu sung quỹ nhà nước

a) Khoản tiền, tài sản khác người phạm tội dùng để cho vay;

b) Tiền lãi tương ứng mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự mà người phạm tội đã thu của người vay.

c) Tiền, tài sản khác mà người phạm tội có thêm được từ việc sử dụng tiền lãi và các khoản thu bất hợp pháp khác.

2. Trả lại cho người vay tiền thu lợi bất chính mà người phạm tội thực tế đã thu

Nếu người vay sử dụng tiền vay vào mục đích bất hợp pháp như đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ... thì khoản tiền thu lợi bất chính bị tịch thu và sung quỹ Nhà nước.

Cho vay lãi nặng bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nào?

Tại Điều 7 Nghị quyết có quy định chi tiết việc truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) trong một số trường hợp.

- Trường hợp người thực hiện nhiều lần hành vi cho vay lãi nặng, số tiền thu lợi bất chính mỗi lần phạm tội từ 30 triệu đồng trở lên. Nếu mỗi lần phạm tội đều chưa bị truy cứu TNHS và chưa hết thời hiệu truy cứu TNHS, thì ngoài việc bị áp dụng khung hình phạt tương ứng với tổng số tiền thu lợi bất chính, họ còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng TNHS quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS là "phạm tội 2 lần trở lên".

- Trường hợp người thực hiện nhiều lần hành vi cho vay lãi nặng, các lần thu lợi bất chính đều dưới 30 triệu đồng nhưng tổng số tiền thu lợi bất chính từ 30 triệu trở lên và các hành vi này chưa lần nào bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, thì bị truy cứu TNHS với khung hình phạt tương ứng với tổng số tiền thu lợi bất chính của các lần cho vay lãi nặng, không áp dụng tình tiết tăng nặng TNHS "phạm tội 2 lần trở lên" tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

- Trường hợp người thực hiện nhiều lần hành vi cho vay lãi nặng, trong đó có một lần cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên và hành vi cho vay lãi nặng này chưa hết thời hiệu truy cứu TNHS; còn các hành vi cho vay lãi nặng khác thu lợi bất chính dưới 30 triệu đồng, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính và chưa hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, thì bị truy cứu TNHS với khung hình phạt tương ứng với tổng số tiền thu lợi bất chính của các lần cho vay lãi nặng, không áp dụng tình tiết tăng nặng TNHS "phạm tội 2 lần trở lên".

- Trường hợp người cho vay lãi nặng nhằm thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên, nhưng vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà người cho vay chưa thu lợi bất chính hoặc đã thu lợi bất chính dưới 30 triệu đồng, thì bị truy cứu TNHS theo khung hình phạt tương ứng với tổng số tiền thu lợi bất chính mà họ nhằm đạt được. Khi quyết định hình phạt, tòa áp dụng Điều 15 và khoản 3 Điều 57 BLHS về phạm tội chưa đạt.

Trên đây là thông tin về việc xử lý cho vay lãi nặng. Nếu có thêm vướng mắc, bạn đọc thể liên hệ với chúng tôi qua hotline  19004580 để được các chuyên gia pháp lý hỗ trợ.